Ново работно място на съдиите по вписванията при Районен съд - Монтана от 09-12-2019

Submitted on [Mon, 12/09/2019 - 15:34]

Районен съд - Монтана уведомява, че в изпълнение на заповед № 607/05.12.2019 г. на председателя на Районен съд - Монтана, считано от 09.12.2019 г. е определено  ново работно място на съдиите по вписванията при Районен съд - Монтана от сегашния адрес - сградата на Районен съд - Монтана на ул. Граф Игнатиев 4, стая № 9 на адрес в гр. Монтана, ул. "Свети Климент Охридски" № 5А, офис № 13 с площ от 20,85 кв. м, етаж трети с идентификатор: 48489.7.515.22., във връзка с преместване на Служба по вписванията гр. Монтана и архива на службата в помещения извън сградата на Районен  съд - Монтана, считано от същата дата.

 

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6