user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start ...' at line 1 query: SELECT n.nid, n.uid, n.title, n.type, e.event_start, e.event_start AS event_start_orig, e.event_end, e.event_end AS event_end_orig, e.timezone, e.has_time, e.has_end_date, tz.offset AS offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_start_utc, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_end_utc, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_start_user, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_end_user, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 10800 SECOND AS event_start_site, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 10800 SECOND AS event_end_site, tz.name as timezone_name FROM d6_node n INNER JOIN d6_event e ON n.nid = e.nid INNER JOIN d6_event_timezones tz ON tz.timezone = e.timezone WHERE n.status = 1 AND ((e.event_start >= '2023-08-31 00:00:00' AND e.event_start <= '2023-10-01 23:59:59') OR (e.event_end >= '2023-08-31 00:00:00' AND e.event_end <= '2023-10-01 23:59:59') OR (e.event_start <= '2023-08-31 00:00:00' AND e.event_end >= '2023-10-01 23:59:59')) GROUP BY n.nid HAVING (event_start >= '2023-09-01 00:00:00' AND event_start <= '2023-09-30 23:59:59') OR (event_end >= '2023-09-01 00:00:00' AND event_end <= '2023-09-30 23:59:59') OR (event_start <= '2023-09-01 00:00:00' AND event_end >= '2023-09-30 23:59:59') ORDER BY event_start ASC in /home/montana/public_html/sites/all/modules/event/event_database.mysqli.inc on line 104.

Ново работно място на съдиите по вписванията при Районен съд - Монтана от 09-12-2019

Submitted on [Mon, 12/09/2019 - 16:34]

Районен съд - Монтана уведомява, че в изпълнение на заповед № 607/05.12.2019 г. на председателя на Районен съд - Монтана, считано от 09.12.2019 г. е определено  ново работно място на съдиите по вписванията при Районен съд - Монтана от сегашния адрес - сградата на Районен съд - Монтана на ул. Граф Игнатиев 4, стая № 9 на адрес в гр. Монтана, ул. "Свети Климент Охридски" № 5А, офис № 13 с площ от 20,85 кв. м, етаж трети с идентификатор: 48489.7.515.22., във връзка с преместване на Служба по вписванията гр. Монтана и архива на службата в помещения извън сградата на Районен  съд - Монтана, считано от същата дата.

 

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6