КРАЙНО КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурс за длъжността за съдебен деловодител, обявен със заповед № 428/12.08.2019

Submitted on [Thu, 10/10/2019 - 15:39]

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурс за длъжността за съдебен деловодител, обявен със заповед № 428/12.08.2019 г. на председателя на РС - Монтана,
проведен на 10.10.2019 г. - втори етап - практическа задача от 9,00 часа
и трети етап - събеседване от 14,00 часа

 

№ по ред

Имена

Практическа задача

Събеседване

Крайна оценка

1

Ася Петрова Георгиева

 

6

4

5

2

Катя Данаилова Трифонова

 

2

-

 

3

Силвия Бисерова Вилсонова

 

Не се явява

-

 

4

Юлия Митова Цветанова

 

3

-

 

5

Ваня Иванова Бокова

 

2

-

 

6

Ралица Пепиева Иванова

 

3

-

 

7

Румяна Ценова Георгиева

 

5

6

5,5

8

Николина Александрова Йорданова

4

5

4,5

9.

Кети Пламенова Андонова

 

4

4

4

10.

Диана Петрова Димитрова

 

2

-

 

11.

Елза Иванова Каменова

 

6

6

6

12.

Лили Евгениева Петкова

 

2

-

 

13.

Костадинка Михайлова Кирилова

3

-

 

14.

Илияна Генкова Илиева

 

2

-

 

15.

Катрин Христова Иванова

 

2

-

 

16.

Борислава Красимирова Цветкова

2

-

 

17.

Ромина Младенова Стоянова

 

2

-

 

18.

Ана Иванова Севденова

 

4

4

4

 

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6