Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността за съдебен деловодител, обявен със заповед № 428/12.08.2019 г. на председателя на РС - Монтана, проведен втори етап - практически изпит - 10.10.2019 г. от 9.00 часа

Submitted on [Thu, 10/10/2019 - 11:03]

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността за съдебен деловодител, обявен със заповед № 428/12.08.2019 г. на председателя на РС - Монтана, проведен втори етап -  практически изпит - 10.10.2019 г. от 9.00 часа, допуснати до трети етап - събеседване от 14,00 часа на 10.10.2019 г. в съдебна зала № 2 в Съдебна палата - Монтана

 

№ по ред

Имена

Практическа задача

1.

Ася Петрова Георгиева

 

6

2.

Катя Данаилова Трифонова

 

2

3.

Силвия Бисерова Вилсонова

 

Не се явява

4.

Юлия Митова Цветанова

 

3

5.

Ваня Иванова Бокова

 

2

6.

Ралица Пепиева Иванова

 

3

7.

Румяна Ценова Георгиева

 

5

8.

Николина Александрова Йорданова

 

4

9.

Кети Пламенова Андонова

 

4

10.

Диана Петрова Димитрова

 

2

11.

Елза Иванова Каменова

 

6

12.

Лили Евгениева Петкова

 

2

13.

Костадинка Михайлова Кирилова

 

3

14.

Илияна Генкова Илиева

 

2

15.

Катрин Христова Иванова

 

2

16.

Борислава Красимирова Цветкова

 

2

17.

Ромина Младенова Стоянова

 

2

18.

Ана Иванова Севденова

 

4

 

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6