ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ НА СЪДИЯ ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

Submitted on [Fri, 08/02/2019 - 14:37]
02.08.2019
Europe/Sofia

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ НА СЪДИЯ ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

 

На 01.08.2019 г. на Общо събрание на съдиите от  Районен съд–Монтана в присъствието на председателя и заместник председателя на Окръжен съд - Монтана, встъпи в длъжност съдия Десислава Цветкова Миланова.

С решение  Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по протокол № 20/25.06.2019 г. ПРЕМЕСТВА на основание чл. 160 и чл. 193, ал.3 от Закона за съдебната власт, Десислава Цветкова Миланова –  съдия в Районен съд - Берковица в длъжност „съдия” в Районен съд – Монтана, с ранг "съдия във ВКС и ВАС",  считано от датата на встъпване в длъжност - 01.08.2019 година.

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6