ПРОТОКОЛ № 4 / 12.06.2019 г. - от комисия за провеждане на конкурса за длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” - крайно класиране

Submitted on [Wed, 06/12/2019 - 16:09]

ПРОТОКОЛ №4

Монтана, 12.06.2019г.

 

В изпълнение на №№ 208/08.04.2019 г. и № 263 /14.05.2019 г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, назначената комисия за провеждане на  конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” в  Районен съд-Монтана, в състав:

Председател: Румяна  Михайлова – заместник на административния ръководител – заместник председател на Районен съд Монтана и

Членове: 1. Евгения Петкова - съдия в Районен съд - Монтана;

 2. Анелия Цекова – съдия в  Районен съд Монтана;

                3. Валя Младенова – съдия в  Районен съд Монтана    и

                4. Галина-Мария Иванова – административен секретарна Районен съд - Монтана се събра в съдебна зала № 2на РС – Монтана в Съдебната палата за провеждане на обявения с начален час 14.00 часа трети етап – събеседване.

Отдопуснатите до този етап шест се явиха пет кандидати, като на събеседването се явяваха  в реда по списъка от предишното класиране.

Съгласно регламента на всеки кандидат бяха задавани от комисията едни и същи въпроси.

При оценяването комисията взе предвид следните критерии: изглежда ли кандидатът достатъчно мотивиран и ентусиазиран да се справи с работата и изглежда ли кандидатът подходящ за работа в екип и ще се впише ли добре в работата на съда.

Комисията обявява крайното класиране след трети етап, като средно аритметично от оценките, събрани от двата  етапа за всеки отделен кандидат, както следва:

КОНКУРС  за длъжността СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР В РС-МОНТАНА

Всеки кандидат се оценява по отделните критерии по следната скала:

изключителен кандидат

оценка 6

добър кандидат

оценка 5

приемлив кандидат

оценка 4

кандидат, който е под приемливото ниво

оценка 3

кандидат, който е далеч под приемливото ниво

оценка 2

 

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

Етапи на конкурса

Интервю

Практи­чески изпит

Обща оценка

1

Ася Петрова Георгиева

5,50

5.50

5,50

2

Силвия Лъчезарова Георгиева

6,00

5,50

5,75

3

Даниела Веселинова Ненова

Не се явява

4,50

-

4

Милена Владимирова Ангелова

4,50

5,50

5,00

5

Пламен Кирилов Средков

4,00

4,00

4,00

6

Ромина Младенова Стоянова

4,75

6,00

5,38


Резултатите с крайното класиране на кандидатите – да се публикуват на интернет страницата на РС Монтана и на таблата в двете сгради на съда до края на работния ден на 12.06.2019г.

Комисия по провеждане на конкурса за заемане на длъжността  „Съдебен секретар” в  Районен съд - Монтана:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Михайлова

     ЧЛЕНОВЕ:  1. Евгения Петкова

2. Анелия Цекова

3. Валя Младенова

4. Галина-Мария Иванова

AttachmentSize
ПРОТОКОЛ № 4 / 12.06.2019 г. - от комисия за провеждане на конкурса за длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”1.09 MB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6