Заповед № 178 / 25.03.2019 - на административния ръководител на РС Монтана - ред за получаване на справки с отдалечен достъп - ПО ТЕЛЕФОНА

Submitted on [Mon, 03/25/2019 - 16:14]

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНА ОТНОСНО
ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА ВКЛЮЧВАТ:

 1. Къде се намира делото – в деловодството , в архив, на доклад при съдия и т.н.;
 2. Дата и час на насрочване на заседанието;
 3. Постъпили експертизи – дата;
 4. Наличие или липса на обявен съдебен акт , с който приключва делото и дата на постановяването му;
 5. Наличие на жалби или протест – дата на подаването

СПРАВКИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ:

 1. Предоставяне на лични данни;
 2. Прочитане на книжата по делото;
 3. Изходът на делото.

СПРАВКИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ:

 1. Гражданско деловодство:  - 096/395-163 и
                                                     096/395-164
 2. Наказателно деловодство: -096/395 - 157

Заповед № 178 / 25.03.2019 - на административния ръководител на РС Монтана

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6