ОБЯВЛЕНИЕ № 1-443/2017

Submitted on [Fri, 03/01/2019 - 13:21]
01.03.2019
05.03.2019
Europe/Sofia

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

 

О Б Я В Л Е Н И Е № 1-443/2017 г.

 

 

Подписаната Камелия Рангелова, Държавен Съдебен-Изпълнител при Районен съд гр. Монтана обявявам на интересуващите се, че на05.03.2019 г. от 10,30 часа ще се проведеЯВЕН ТЪРГ С УСТНО НАДДАВАНЕ в сградата на РС – Монтана, в кабинета на ДСИ – К. Рангелова на следните – ДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на длъжника ДИМИТЪР ВАНКОВ ИЛИЕВ от с. Славотин по изпълнително дело                № 1-443/2017 г. Първи район, за удовлетворение вземането на взискателя БУДЬОНИ ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ – с. Славотин.

 

1. КАРУЦА ВОЛСКА - ДЪРВЕНА

- НАЧАЛНА ЦЕНА           - 25,50 лв.

 

 

2.  ДИВАН СТАР - УПОТРЕБЯВАН

- НАЧАЛНА ЦЕНА           - 12,75 лв.

 

3.  МАСА КУХНЕНСКА

- НАЧАЛНА ЦЕНА           - 8,50 лв.

 

 

 

 

      Всички желаещи да прегледат вещите могат да сторят това в понеделник, сряда и петък от 8,00 до 17,00 часа на адрес: с. Славотин, ул. „Дведесет и трета” № 5

Търгът започва в определеното време и завършва след предлагането на последната описана вещ.

Ако до един час след определеното време на проданта се явят наддавачи, съдебният изпълнител предлага вещите за продан последователно в избран от него ред.

Всяка отделна вещ се предлага устно от съдебния изпълнител по определената начална цена за търга. Цената се обявява три пъти.

Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага още по-висока цена.

Ако предлаганата най-висока цена не бъде приета и след третото обявяване, съдебният изпълнител обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи по-ниската обявена цена, отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният от съдебния изпълнител купувач не плати незабавно в брой приетата цена, съдебният изпълнител го отстранява от по-нататъшно участие в търга.

На основание чл. 481 ал. 6 от ГПК  - Ако до един час след определеното време на проданта, не се явят наддавачи, явният търг се обявява за нестанал. Вещите се освобождават и се предават на длъжника или на друго лице, съгласно чл. 481 ал. 10 от ГПК.

 

 

 

Монтана                                            Държавен Съдебен-изпълнител .......................

11.02.2019 г.                                                                        /К. РАНГЕЛОВА/

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6