Районен съд – Монтана участва в „Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, осъществявана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката

Submitted on [Thu, 04/06/2017 - 11:32]

 Районен съд – Монтана участва в „Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, осъществявана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. От съда за лектор е определен съдия Иван Мичев.

С решение по протокол № 12 от 27.03.2017 г. Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет са предоставени  на административните ръководители на органите на съдебната власт, участващи в Образователната програма текстове на информационни брошури „Сигнализиране за извършено престъпление и правата на гражданите като свидетели” и „Структура и функции на съдебната власт”, за разпространение. Изпратени са също презентации „Съдебната власт в България” и „Висш съдебен съвет – статут, състав, функции и правомощия”, за ползване.
 
AttachmentSize
Съдебната власт в България - описание 30-03-2017_11-58-19_tccvup.pdf161.83 KB
ВСС - Ден на Отворни врати - Презентация - 30-03-2017_11-58-34_kjltkq.pdf366.88 KB
Съдебната власт в България - Презентация - 30-03-2017_11-58-38_qyruch.pdf343.46 KB
Гражданите и съдебната система - брошура - 30-03-2017_11-58-45_uxrdpu.pdf114.64 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6