СПИСЪК НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ НА РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА Публикуван съгласно чл.68д, ал.3 от ЗСВ

Submitted on [Wed, 11/09/2016 - 14:26]
27.11.2015
27.11.2020
Europe/Sofia
 

СПИСЪК НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ НА РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА

Публикуван съгласно чл.68д, ал.3 от ЗСВ

№ по ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

1

Анита Трифонова Христова

2

Борислав Димитров Цеков

3

Валентина Георгиева Борисова

4

Венелинка Луканова Еленкова

5

Веселин Петков Методиев

6

Виктория Иванова Стоичкова

7

Галина Ивова Григорова-Младенова

8

Галина Илиева Найденова

9

Грета Иванова Цветкова

10

Давидко Василев Горанов

11

Даниела Николаева Марчина

12

Десислава Зоринова Бонкова

13

Драгомир Петров Григоров

14

Елена Алексеева Недeлкова

15

Елена Симеонова Иванова

16

Елиза Иванова Цветкова

17

Елка Цветанова Станева-Ангелова

18

Емилия Младенова Колчева

19

Зорница Алексиева Димитрова

20

Ива Бориславова Петкова

21

Катерина Фидосова Георгиева

22

Красимира Каменова Якимова

23

Лилия Пламенова Ананиева

24

Любомир Трифонов Манов

25

Людмил Атанасов Луканов

26

Марина Любомирова Маринова

27

Мария Димитрова Бончева

28

Марияна Милчова Борисова

29

Надя Тодорова Пелова

30

Пенка Кирилова Аврамова

31

Петър Трифонов Петров

32

Петя Петрова Кирилова

33

Първолетка Христова Николова

34

Росица Енчева Ангелова

35

Севделина Петкова Борисова

36

Силвия Кирилова Владимирова

37

Соня Тодорова Младенова

38

Стефка Иванова Младенова

39

Теменужка Замфирова Иванова

40

Теменужка Цветкова Кирилова

41

Цветан Асенов Станев

42

Юлия Стоянова Трифонова

43

Янка Рангелова Георгиева

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6