Мястото на съдебната власт в училище

Submitted on [Wed, 11/04/2015 - 12:14]
04.11.2015
Europe/Sofia
    От три години Четвърто основно училище ,,Иван Вазов”-гр.Монтана и Районен съд –Монтана са партньори по проекти и програми, свързани с ОВП на децата.
  Съвместната работа на двете институции се изразява  в организирането на различни дейности, включващи участие както на учениците , така и на техните родители. За родителите са предвидени лектории и срещи разговори, а за учениците- конкурси, беседи, участие в симулативни процеси и др.п.
  Поредната съвместна среща на училишето  и съда се проведе на 13.10.2015г. от 18:30ч. в училището на тема ,,Отговорности и задължения на родителите според българското законодателство”. В нея взеха участие  родители на седмокласници, учители и председателят на районния съд-Монтана Красимир Семов.
  Господин Семов запозна родителите с някои отговорности , които са обект на агенцията ,,Закрила на детето”. Районният съдия акцентира върху вечерния час на учениците до 14 години, като сподели, че напоследък в съда се водят дела срещу родители оставили децата си след 20:00ч. да се движат из населеното мястобез придружител/родител/. Наказанието за такива родители е минимум глоба от 300 лв.
  Съдията изясни и пътя на подобни дела и сподели, че съдиите трябва да съблюдават спазването на законите, проявявайки понякога снизходителност.
  Господин Семов изрази увереност, че сътрудничеството ни ще продължи и занапред..
Среща с родителите Среща с родителите Среща с родителите

Сайт на 4-то ОУ Иван Вазов

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6