Заповед № 305-1 / 24.10.2013 - относно съгласие за трансформиране на една заета длъжност “съдебен секретар” в длъжност “съдебен деловодител

Submitted on [Mon, 10/28/2013 - 10:13]

Заповед № 305-1 / 24.10.2013 - относно съгласие за трансформиране на една заета длъжност “съдебен секретар” в длъжност “съдебен деловодител

Вътрешните правила за подбор и наемане на съдебни служители в РС Монтана

AttachmentSize
Заповед № 305-1 / 24.10.2013 - относно съгласие за трансформиране на една заета длъжност “съдебен секретар” в длъжност “съдебен деловодител281.48 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6