October 2019

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността за съдебен деловодител, обявен със заповед № 428/12.08.2019 г. на председателя на РС - Монтана, проведен втори етап - практически изпит - 10.10.2019 г. от 9.00 часа

Submitted on [Thu, 10/10/2019 - 12:03]

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността за съдебен деловодител, обявен със заповед № 428/12.08.2019 г. на председателя на РС - Монтана, проведен втори етап -  практически изпит - 10.10.2019 г. от 9.00 часа, допуснати до трети етап - събеседване от 14,00 часа на 10.10.2019 г. в съдебна зала № 2 в Съдебна палата - Монтана

 

№ по ред

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурс за длъжността за съдебен деловодител, обявен със заповед № 428/12.08.2019

Submitted on [Thu, 10/10/2019 - 15:39]

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурс за длъжността за съдебен деловодител, обявен със заповед № 428/12.08.2019 г. на председателя на РС - Монтана,
проведен на 10.10.2019 г. - втори етап - практическа задача от 9,00 часа
и трети етап - събеседване от 14,00 часа

 

№ по ред

Имена

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6