March 2019

Заповед № 178 / 25.03.2019 - на административния ръководител на РС Монтана - ред за получаване на справки с отдалечен достъп - ПО ТЕЛЕФОНА

Submitted on [Mon, 03/25/2019 - 17:14]
25.03.2019
Europe/Sofia

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНА ОТНОСНО
ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА ВКЛЮЧВАТ:

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6