December 2018

Заповед № 610 / 05.12.2018 - на административния ръководител на РС Монтана - Вътрешни правила за случайно разпределение

Submitted on [Thu, 12/06/2018 - 12:14]

 

ЗАПОВЕД

№ 610

гр.Монтана, 05.12.2018 г.

 

На основание чл.80, ал.1, т.2, вр. с ал.2, вр. с чл.79, ал.2, т.9 и чл. 80, ал.1, т.17 от ЗСВ във връзка с Решение  на Общото събрание на съдиите по протокол от 21.11.2018 г.,  

НАРЕЖДАМ:

Заповед № 630 / 12.12.2018 - на административния ръководител на РС Монтана - Вътрешни правила за случайно разпределение

Submitted on [Wed, 12/12/2018 - 12:44]

 

ЗАПОВЕД
№ 630
гр.Монтана, 12.12.2018 г.

 

На основание чл.80, ал.1, т.2 и т.9, вр. с ал.2  от ЗСВ вр. с чл.29 вр. с  чл.30 вр. с чл.34, ал.1 от ПАС вр. и с Решение  на Общо събрание на съдиите, работещи в ГК при МРС по Протокол от 10.12.2018г.,  

НАРЕЖДАМ:

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6