July 2018

Встъпване в длъжност на съдия Калин Иванов на 09.07.2018 г. в Районен съд - Монтана

Submitted on [Wed, 07/25/2018 - 13:49]

 

На 09.07.2018 г. на Общо събрание на съдиите от  Районен съд–Монтана в присъствието на председателя и заместник председателя на Окръжен съд - Монтана, встъпи в длъжност съдия Калин Валентинов Иванов, назначен в Районен съд – Монтана с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 21, т.9 от 26.06.2018 г., считано от 08.07.2018 г.


 

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6