May 2018

Заповед № 195 / 04.05.2017 - Вътрешните правила за публикуване на съдебните актове на Районен съд - Монтана

Submitted on [Fri, 05/04/2018 - 11:42]

 

ЗАПОВЕД
№195/04.05.2018г.

На основание чл.80, ал.1, т.9,  вр. с ал.2,вр. с чл. 64от ЗСВ,  

НАРЕЖДАМ:

1.ИЗМЕНЯМ и ДОПЪЛВАМВътрешните правила за публикуване на съдебните актове на Районен съд - Монтана, както следва:

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6