April 2018

РАЙОНЕН СЪД - гр.МОНТАНА организира „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" на 17.04.2018

Submitted on [Wed, 04/18/2018 - 13:17]

РАЙОНЕН СЪД - гр.МОНТАНА организира „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" на 17.04.2018год. Инициативата е част от кампанията на Висшия съдебен съвет за провеждане на „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“ и има за цел да допринесе за повишаване на правната култура на младите хора, както и за повишаване на доверието на гражданите в съдебната система.

През този ден имаше свободен достъп до службите на съда - наказателно и гражданско деловодство, архив, бюро за съдимост и съдебно-изпълнителна служба, както и възможност да се  присъства на разглежданите дела в съдебни зали № 1 и № 2 в двете сгради на Районен съд - Монтана.

За поредна година инициативата бе осъществена  съвместно с ученици от Четвърто основно училище „Иван Вазов” гр. Монтана, които са членове на клуб „Млад възрожденец” на Проект „Твоят час” с ръководител Ваня Николова. Децата посетиха двете сгради на съда. Интерес за тях представляваха съдебните зали и другите  канцеларии – регистратура и деловодства.

Председателят на Районен съд – Монтана Красимир Семов запозна учениците с дейността на съда и с отговорната работа на съдиите и съдебните служители, след което отговори на всички поставени от децата въпроси.

Ръководителят на проекта Ваня Николова с гордост съобщи, че има ученици от предишна съвместна инициатива на Четвърто основно училище „Иван Вазов” и Районен съд - Монтана, които са участвали  в симулативен процес и вече са избрали изучаването на юридическите науки.

Децата нямаха търпение да дойдат през следващата година, за да участват на свой ред в такъв симулативен процес и започнаха да разпределят ролите помежду си.

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6