• user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start ...' at line 1 query: SELECT e.event_start, e.event_end, e.timezone, e.has_time, e.has_end_date, tz.offset AS offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_start_utc, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_end_utc, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_start_user, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_end_user, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 10800 SECOND AS event_start_site, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 10800 SECOND AS event_end_site, tz.name as timezone_name FROM d6_event e INNER JOIN d6_event_timezones tz ON tz.timezone = e.timezone WHERE nid = 486 in /home/montana/public_html/sites/all/modules/event/event_database.mysqli.inc on line 12.
  • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start ...' at line 1 query: SELECT n.nid, n.uid, n.title, n.type, e.event_start, e.event_start AS event_start_orig, e.event_end, e.event_end AS event_end_orig, e.timezone, e.has_time, e.has_end_date, tz.offset AS offset, tz.offset_dst AS offset_dst, tz.dst_region, tz.is_dst, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_start_utc, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND AS event_end_utc, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_start_user, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 0 SECOND AS event_end_user, e.event_start - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 10800 SECOND AS event_start_site, e.event_end - INTERVAL IF(tz.is_dst, tz.offset_dst, tz.offset) HOUR_SECOND + INTERVAL 10800 SECOND AS event_end_site, tz.name as timezone_name FROM d6_node n INNER JOIN d6_event e ON n.nid = e.nid INNER JOIN d6_event_timezones tz ON tz.timezone = e.timezone WHERE n.status = 1 AND ((e.event_start >= '2023-08-31 00:00:00' AND e.event_start <= '2023-10-01 23:59:59') OR (e.event_end >= '2023-08-31 00:00:00' AND e.event_end <= '2023-10-01 23:59:59') OR (e.event_start <= '2023-08-31 00:00:00' AND e.event_end >= '2023-10-01 23:59:59')) GROUP BY n.nid HAVING (event_start >= '2023-09-01 00:00:00' AND event_start <= '2023-09-30 23:59:59') OR (event_end >= '2023-09-01 00:00:00' AND event_end <= '2023-09-30 23:59:59') OR (event_start <= '2023-09-01 00:00:00' AND event_end >= '2023-09-30 23:59:59') ORDER BY event_start ASC in /home/montana/public_html/sites/all/modules/event/event_database.mysqli.inc on line 104.

April 2018

РАЙОНЕН СЪД - гр.МОНТАНА организира „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" на 17.04.2018

Submitted on [Wed, 04/18/2018 - 14:17]
00.00.

РАЙОНЕН СЪД - гр.МОНТАНА организира „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" на 17.04.2018год. Инициативата е част от кампанията на Висшия съдебен съвет за провеждане на „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“ и има за цел да допринесе за повишаване на правната култура на младите хора, както и за повишаване на доверието на гражданите в съдебната система.

През този ден имаше свободен достъп до службите на съда - наказателно и гражданско деловодство, архив, бюро за съдимост и съдебно-изпълнителна служба, както и възможност да се  присъства на разглежданите дела в съдебни зали № 1 и № 2 в двете сгради на Районен съд - Монтана.

За поредна година инициативата бе осъществена  съвместно с ученици от Четвърто основно училище „Иван Вазов” гр. Монтана, които са членове на клуб „Млад възрожденец” на Проект „Твоят час” с ръководител Ваня Николова. Децата посетиха двете сгради на съда. Интерес за тях представляваха съдебните зали и другите  канцеларии – регистратура и деловодства.

Председателят на Районен съд – Монтана Красимир Семов запозна учениците с дейността на съда и с отговорната работа на съдиите и съдебните служители, след което отговори на всички поставени от децата въпроси.

Ръководителят на проекта Ваня Николова с гордост съобщи, че има ученици от предишна съвместна инициатива на Четвърто основно училище „Иван Вазов” и Районен съд - Монтана, които са участвали  в симулативен процес и вече са избрали изучаването на юридическите науки.

Децата нямаха търпение да дойдат през следващата година, за да участват на свой ред в такъв симулативен процес и започнаха да разпределят ролите помежду си.

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6