November 2017

Заповед № 458 / 14.11.2017 - на административния ръководител на РС Монтана - Вътрешни правила за случайно разпределение

Submitted on [Tue, 11/14/2017 - 17:15]

 


 

ЗАПОВЕД
№ 458
гр.Монтана, 14.11.2017 г.

На основание чл.80, ал.1, т.2 вр. с ал.2 от ЗСВ във връзка с чл. 384а НПК, във връзка с Решение по протокол № 28/01.11.2017 г. на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” във връзка с моя заповед № 449/06.11.2017 г.,

НАРЕЖДАМ:

Заповед № 459 / 14.11.2017 и Вътрешните правила за публикуване на съдебните актове на Районен съд - Монтана

Submitted on [Tue, 11/14/2017 - 17:34]


ЗАПОВЕД
 № 459
гр.Монтана, 14.11.2017 г.

На основание чл.80, ал.1, т.2 вр. с ал.2 от ЗСВ вр. с чл. 64 от ЗСВ, във връзка с Решение по протокол № 28/01.11.2017 г. на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии”

НАРЕЖДАМ:

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6