August 2017

Протокол № 2 / 03.08.2017 - относно Етап 2 - КОНКУРС за „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

Submitted on [Fri, 08/04/2017 - 14:21]
03.08.2017
Europe/Sofia

ПРОТОКОЛ № 2
Монтана,
03.08.2017 г.

Протокол № 3 / 04.08.2017 - Етап 2 - КОНКУРС за „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

Submitted on [Fri, 08/04/2017 - 14:34]
04.08.2017
Europe/Sofia

 

ПРОТОКОЛ № 3
 Монтана, 04
.08.2017г.

Протокол № 4 / 07.08.2017 - Резултати от Етап 2 - КОНКУРС за „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

Submitted on [Mon, 08/07/2017 - 14:50]
07.08.2017 14:44
Europe/Sofia

ПРОТОКОЛ № 4
Монтана, 07.08.2017 г.

В изпълнение на заповеди №№204/07.06.2017 г. и 245/06.07.2017 г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, назначената комисия за провеждане на  конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” в  Районен съд-Монтана, в състав:

Протокол № 5 / 14.08.2017 - Резултати крайно класиране - КОНКУРС за „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

Submitted on [Mon, 08/14/2017 - 14:56]
14.08.2017 14:51
Europe/Sofia

 

ПРОТОКОЛ №5
Монтана, 14.08.2017 г.

В изпълнение на заповеди №№204/07.06.2017 г. и 245/06.07.2017 г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, назначената комисия за провеждане на  конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” в  Районен съд-Монтана, в състав:

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6