July 2017

Протокол № 1 / 18.07.2017 - Етап 1 - КОНКУРС за „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

Submitted on [Wed, 07/19/2017 - 08:16]


ПРОТОКОЛ
№1 /18.07.2017 г.

В изпълнение на заповеди №№204/07.06.2017 г. и 245/06.07.2017 г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, назначената комисия за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” в Районен съд-Монтана, в състав:

Председател: Румяна Михайлова – заместник на административния ръководител – заместник председател на Районен съд Монтана и

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6