April 2017

Районен съд – Монтана участва в „Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, осъществявана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката

Submitted on [Thu, 04/06/2017 - 11:32]

 Районен съд – Монтана участва в „Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, осъществявана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. От съда за лектор е определен съдия Иван Мичев.

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6