November 2016

СПИСЪК НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ НА РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА Публикуван съгласно чл.68д, ал.3 от ЗСВ

Submitted on [Wed, 11/09/2016 - 14:26]
27.11.2015
27.11.2020
Europe/Sofia
 

СПИСЪК НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ НА РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА

Публикуван съгласно чл.68д, ал.3 от ЗСВ

№ по ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6