February 2016

Във връзка с изпълнението на пилотна програма "Съдебна власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" на 23 и 24.01.2016 бе проведена среща с ученици

Submitted on [Wed, 02/03/2016 - 00:24]

Във връзка с изпълнението на пилотна програма "Съдебна власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" на 23 и 24.01.2016 бе проведена среща с ученици

1. ГПЧЕ "Петър Богдан" - Монтана
2. Природо-математическата гимназия "Свети Климент Охридски" - Монтана
3. ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана

Отчет - 2015 година

Submitted on [Mon, 02/08/2016 - 13:00]
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6