November 2015

Мястото на съдебната власт в училище

Submitted on [Wed, 11/04/2015 - 11:14]
    От три години Четвърто основно училище ,,Иван Вазов”-гр.Монтана и Районен съд –Монтана са партньори по проекти и програми, свързани с ОВП на децата.
  Съвместната работа на двете институции се изразява  в организирането на различни дейности, включващи участие както на учениците , така и на техните родители.

Заповед №441/ 06.11.2015 - на административния ръководител на РС Монтана - за промяна на Вътрешни правила за организация на работата при предоставянето на услугата за извършване на безналични плащания на държавни такси

Submitted on [Fri, 11/06/2015 - 10:29]