January 2015

ПРОТОКОЛ №1 Монтана, 29.01.2015г. В изпълнение на заповеди №№ 415/18.12.2014г. и 16/27.01.2014г.

Submitted on [Fri, 01/30/2015 - 12:13]

ПРОТОКОЛ №1
Монтана, 29.01.2015г.

В изпълнение на заповеди №№ 415/18.12.2014г. и 16/27.01.2014г. на и.ф. административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, назначената комисия за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” в Районен съд-Монтана

 

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6