August 2014

Анкета за установяване на актуалното равнище на общественото доверие в органите на съдебната власт и във ВСС

Submitted on [Wed, 08/06/2014 - 16:04]
06.08.2014 15:59
10.12.2014 15:30
Europe/Sofia

Публикуване на анкетата със свободен достъп за гражданите на
интернет странцата на Районен съд Монтана, ако това е възможно, както и
осигуряване на организация за разпространението и попълването
й сред граждани на хартиен носител.

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6