October 2013

Заповед № 305-1 / 24.10.2013 - относно съгласие за трансформиране на една заета длъжност “съдебен секретар” в длъжност “съдебен деловодител

Submitted on [Mon, 10/28/2013 - 11:13]
28.10.2013 10:09
Europe/Sofia

Заповед № 305-1 / 24.10.2013 - относно съгласие за трансформиране на една заета длъжност “съдебен секретар” в длъжност “съдебен деловодител

Вътрешните правила за подбор и наемане на съдебни служители в РС Монтана

Вътрешните правила за подбор и наемане на съдебни служители в РС Монтана

Submitted on [Mon, 10/28/2013 - 12:07]
17.03.2013 11:04
Europe/Sofia

 Вътрешните правила за подбор и наемане на съдебни служители в РС Монтана

ВАЖНО: Считано от 01.11.2013г., съгласно чл. 3, ал.5, т.1, б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител при РС Монтана, се дължи ДДС

Submitted on [Wed, 10/30/2013 - 17:03]
30.10.2013 15:45
Europe/Sofia

ВАЖНО: Считано от 01.11.2013г., съгласно чл. 3, ал.5, т.1, б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител при РС Монтана, се дължи ДДС.

test php

Submitted on [Wed, 10/30/2013 - 18:38]
30.10.2013 17:38
Europe/Sofia
<?php $host = $_SERVER['HTTP_HOST']; $uri = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\'); $file = file_get_contents("http://".$host."/node/198"); // echo iconv('cp1251', 'utf-8', $file); ?>
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6