June 2013

Заповед № 161 / 18.06.2013 - на административния ръководител на РС Монтана - Стратегически план на Районен съд Монтана за периода 2013 г. - 2017

Submitted on [Wed, 06/19/2013 - 09:55]

РАЙОНЕН СЪД - МОНТАНА
3400 , гр. Монтана, ул."Васил Левски" № 22; тел./факс:096/300682;
e-mail: montana_sad@mail.bg; http://www.montana-rs.org/

ЗАПОВЕД

№ 161

Монтана, 18.06.2013 г.

 

 

На основание чл.80 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт,

НАРЕЖДАМ:

1. УТВЪРЖДАВАМ Стратегически план на Районен съд Монтана
за периода 2013 г. - 2017 г., като приобщавам същия към СФУК в PC
Монтана.

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6