November 2012

Списък на кандидати с резултати от проведения на 19.11.2012г. втори етап от конкурса за заемане на длъжността „съдебен деловодител” в Районен съд Монтана

Submitted on [Mon, 11/19/2012 - 17:30]
Списък на кандидати с резултати от проведения на 19.11.2012г. втори етап от конкурса за заемане на длъжността „съдебен деловодител” в Районен съд Монтана
 

Списък на кандидати с присвоена окончателна /обща/ оценка като комплексна такава от двата етапа на провеждане на конкурса за заемане на длъжността „съдебен деловодител” в Районен съд Монтана

Submitted on [Wed, 11/21/2012 - 15:09]
Списък на кандидати с присвоена окончателна/обща/ оценка като комплекснатакава от двата етапана провеждане на конкурса за заемане на длъжността „съдебен деловодител” в Районен съд Монтана – практическа задача и събеседване,   проведени на 19.11.2012г. и 20.11.2012г.
 

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6