October 2012

ПРОТОКОЛ Монтана, 05.10.2012г.В изпълнение на заповеди №№ 259/31.07.2012г. и 295/10.09.2012г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “ПРИЗОВКАР” в Районен съд-Монтана

Submitted on [Sun, 10/07/2012 - 09:45]
07.10.2012 09:44
25.10.2012 17:00
Europe/Sofia
  • ПРОТОКОЛ - 05.10.2012г. В изпълнение на заповеди №№ 259/31.07.2012г. и 295/10.09.2012г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “ПРИЗОВКАР” в Районен съд-Монтана, взе следните решения

 

ПРОТОКОЛ Монтана, 04.10.2012г.В изпълнение на заповеди №№ 259/31.07.2012г. и 295/10.09.2012г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “ПРИЗОВКАР” в Районен съд-Монтана

Submitted on [Fri, 10/05/2012 - 10:11]
05.10.2012 10:03
25.10.2012 17:00
Europe/Sofia

ПРОТОКОЛ Монтана, 04.10.2012г.В изпълнение на заповеди №№ 259/31.07.2012г. и 295/10.09.2012г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, назначената комисия за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “ПРИЗОВКАР” в Районен съд-Монтана взе следните решения.
 

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6