September 2012

РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ КОРЕСПОНДИРАЩИ СЪС СЪДА

Submitted on [Thu, 09/20/2012 - 16:56]
20.09.2012 16:55
Europe/Sofia

РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ КОРЕСПОНДИРАЩИ СЪС СЪДА, ЧЕ ОТ 01.10.2012Г. ВЪРХУ ПРАТКИТЕ ЗА РС МОНТАНА СЛЕДВА ДА ИЗПИСВАТ ОСВЕН АДРЕСА НА РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА:
3400 ГР.МОНТАНА, УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №22
И
НОМЕРА НА ПОЩЕНСКАТА КУТИЯ НА СЪДА: № 74,
 

РАЙОНЕН СЪД-МОНТАНА обявява КОНКУРС за назначаване на длъжността "СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ" наказателно деловодство

Submitted on [Sun, 09/02/2012 - 09:30]
25.09.2012 09:30
25.10.2012 17:00
Europe/Sofia
РАЙОНЕН СЪД-МОНТАНА обявява КОНКУРС за назначаване на длъжността
„СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” наказателно деловодство, Наказателно отделение в Районен съд - Монтана
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6