Нова страница на Районен съд Монтана от 01-12-2019

Submitted on [Mon, 12/02/2019 - 15:33]
Уведомяваме ви, че от 01.12.2019г. Районен съд Монтана е с нов сайт,
намиращ се на адрес: https://montana-rs.justice.bg

 
Иинформацията на настоящият сайт ще е актуална до края на 2019г.
 
Считано от 01.01.2020г.
сайта на Районен съд Монтана е: https://montana-rs.justice.bg
и само там ще има актуална информация.

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 'ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ' ПРОЕКТИ
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ВСС

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6