cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
Заповед № 195 / 04.05.2017 - Вътрешните правила за публикуване на съдебните актове на Районен съд - Монтана | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

Заповед № 195 / 04.05.2017 - Вътрешните правила за публикуване на съдебните актове на Районен съд - Монтана

Submitted on [Fri, 05/04/2018 - 11:42]
04.05.2018
Europe/Sofia

 

ЗАПОВЕД
№195/04.05.2018г.

На основание чл.80, ал.1, т.9,  вр. с ал.2,вр. с чл. 64от ЗСВ,  

НАРЕЖДАМ:

1.ИЗМЕНЯМ и ДОПЪЛВАМВътрешните правила за публикуване на съдебните актове на Районен съд - Монтана, както следва:

Създава се нова точка3.2.6. Протоколите от открити заседания по дела, който не са ограничени и се публикуват съдебни актове по тях се заличават от съответния секретари се подготвят за публикуване от системния администратор на Интернет страницата на съда, с конкретни разяснения;

2. ВЪЗЛАГАМ на системния администратор да публикува актуализираните правила във вътрешната служебна страница на Районен съд - Монтана - за сведение и изпълнение на съдиите и съдебните служители, както и в страницата на съда в Интернет.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН

РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА:

                                                /КРАСИМИР СЕМОВ/

AttachmentSize
2018-05-04_Вътрешните правила за организацията на публикуването на съдебните актове448.77 KB
Заповед № 195 / 04.05.2017 - Вътрешните правила за публикуване на съдебните актове на Районен съд - Монтана193.72 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6