cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20171630420175 - МПС | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20171630420175 - МПС

Submitted on [Fri, 12/08/2017 - 09:48]
11.12.2017
11.01.2018
Europe/Sofia

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е по ИД  № 20171630420175

 

 

Подписаната ЛЕНОЧКА ГЕОРГИЕВА – Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Монтана обявявам на интересуващите се, че от  11.12.2017 г. до 11.01.2018 г. - 17,00 часа ще се проведе в канцеларията ми в гр.Монтана,      ул. “Граф Игнатиев” № 4,ПЪРВА ПУБЛИЧНА  ПРОДАН , приключваща в края на работното време на последния ден,  на  следните МПС-та, собственост  на длъжницитепоИД № 20171630420175 по описа на СИС при МРС–  Методи Петков Методиев и ЕТ „МИВАР – Ваня Николаева”  за удовлетворяване вземането на Банка ДСК, а именно:

 

             1. КОЛЕСЕН ТРАКТОР ЮМЗ, марка „5Л” с рег. № М 03872 ат, рама № 328419, двигател № 8700565, дизелов, брой врати – 2, брой места – 1 +1, производител – СССР, външен вид – незадоволително състояние, кабина – силно замърсена с разкъсани седалка и облегалка, корозия на металните части, гуми – износени на 100 % - негодни за експлоатация, тракторът не е в движение, година на производство – 1977 г.

 

 Начална цена, от която започва наддаването /на осн. чл.485 във вр. с чл. 468/ е в размер на                       -                                                                  975.00  лв.                 

 

2. ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ, марка „РСД-4”, без №, товаропоносимост – 4 тона, брой на осите – 2, спирачна система – пневматична, гуми – 4 броя с размер 8.25 х 15 цола, страна производител – България,  общо състояние -   незадоволително

 

Начална цена, от която започва наддаването /на осн. чл.485 във вр. с чл. 468/ е в размер на                       -                                                                    263.00 лв.                 

 

 Интересуващите се от МПС  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат МПСмогат да сторят това в понеделник, сряда и петък от 14.00 ч. до 17.00часа  на адрес: с. Габровница

 

Задатъкът /залогът/ - 10% върху началната цена  чл.489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на съдия изпълнител в Банка ЦКБ АД гр. Монтана IBAN BG09 CECB 97903312444000 по ИД               № 20171630420175 по описа на СИС при МРС.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на съдия-изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На  12.01.2018 г. – 14.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдия-изпълнител   съставя   протокол  и  обявява   купувача / чл.492 ГПК /.

 

 

 

 

гр. Монтана                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                                   

31.10.2017  г.                                                                               /Л. ГЕОРГИЕВА/

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6