cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
В периода 26-30 септември 2016 година в България се проведе експертна мисия на Европейската комисия (ЕК) по Механизъм за сътрудничество и оценка (МСО). | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

В периода 26-30 септември 2016 година в България се проведе експертна мисия на Европейската комисия (ЕК) по Механизъм за сътрудничество и оценка (МСО).

Submitted on [Wed, 10/05/2016 - 13:35]
26.09.2016
Europe/Sofia

 В периода 26-30 септември 2016 година в България се проведе експертна мисия на Европейската комисия (ЕК) по Механизъм за сътрудничество и оценка (МСО).

В рамките на експертната мисия се проведе среща на 28 септември 2016г. на Европейската комисия по МСО с участие на експерти от държавите-членки   и представители от Окръжен съд Монтана и  Районен съд Монтана в сградата на Съдебна палата Монтана.
На срещата се дискутираха  теми като ефективност на съдебните производства;  съдебна карта, натовареност, кадрова обезпеченост;  последователност в съдебната практика/обжалвания; случайно разпределение на делата;  законодателните изменения и влиянието върху съдилищата: Закон за съдебната власт, Наказателно-процесуален кодекс; обучения, атестации, дисциплинарни производства и информационни технологии.
Програмата на срещата  включваше и посещение на съдебните помещения.
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6