cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
Във връзка с изпълнението на пилотна програма "Съдебна власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" на 23 и 24.01.2016 бе проведена среща с ученици | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

Във връзка с изпълнението на пилотна програма "Съдебна власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" на 23 и 24.01.2016 бе проведена среща с ученици

Submitted on [Tue, 02/02/2016 - 23:24]
02.02.2016
Europe/Sofia

Във връзка с изпълнението на пилотна програма "Съдебна власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" на 23 и 24.01.2016 бе проведена среща с ученици

1. ГПЧЕ "Петър Богдан" - Монтана
2. Природо-математическата гимназия "Свети Климент Охридски" - Монтана
3. ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана

На която среща съдия Валя Младенова в час по "Етика и право" изнесе лекция на тема "Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите".


Семинар с ученици в МонтанаСеминар с ученици в Монтана

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6