cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
СЪОБЩЕНИЕ - работно време на съдебно изпълнителна служба в РС Монтана 06.01. до 10.01.2014 | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

СЪОБЩЕНИЕ - работно време на съдебно изпълнителна служба в РС Монтана 06.01. до 10.01.2014

Submitted on [Fri, 01/03/2014 - 09:18]
06.01.2014 09:00
10.01.2014 17:00
Europe/Sofia

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
 
Във връзка с изготвяне на годишните отчети за работата на Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд Монтана за 2013 година и необходимото технологично време за анализ и обобщаване на резултатите, за периода 06.01.2014г. – 10.01.2014г. включително, канцеларията на СИС Монтана ще работи с граждани и ще извършва справки до 15.00 часа.
 
ДСИ-ръководител СИС Монтана:  Камелия Рангелова
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6