ПРОТОКОЛ

МОНТАНА 24.09.2010г.

 

 

Районен съд – МОНТАНА, V-ти наказателен състав в публично заседание на 24.09.2010г. в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНА НИКОЛОВА

 СЪД ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 2.

при участието на секретаря: Н.И.

и прокурор ……………………………. сложи за разглеждане

НЧХД № 50015 описа за 2010г.

докладвано от съдия НИКОЛОВА

На именното повикване в 13, 30 часа се явиха:

 

ТЪЖИТЕЛЯТ, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

По делото е депозирана молба вх. № 22032/23.09.2010г. от тъжителя Б.В.З., в която молба сочи, че е получил от подсъдимия В.Г.Г. обезщетение за причинените му имуществени и неимуществени вреди, както и направените от него разноски по делото в размер на 1400/ хиляда и четиристотин/ лева, което го удовлетворява напълно и няма претенции към подсъдимия Г., за което ОТТЕГЛЯ тъжбата си и моли съда да прекрати производството по делото.

ПОДСЪДИМИЯТ редовно призован не се явява. Не се явява и защитникът му адв. Г.Г. xxx.

СЪДЪТ като съобрази депозираната по делото молба от тъжителя Б.В.З., намира, че са налице условията на чл. 24, ал. 4, т. 4 от НПК, поради което производството по делото следва да се прекрати, тъй като частният тъжител оттегля тъжбата си.

МОТИВИРАН ОТ ИЗЛОЖЕНОТО и на основание чл. 24, ал. 4, т. 4 от НПК, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 50015/2010г. по описа на Районен съд гр. Монтана, поради оттегляне на тъжбата от частния тъжител.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред МОС с частна жалба в седмодневен срок от съобщението на тъжителя и подсъдимия.

Протоколът приключи в 13, 40 часа и изготвен в съдебно заседание.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 СЕКРЕТАР: