МОТИВИ по НОХД №30246/2010 г. по описа на Районен съд-М.

 

Подсъдимите М.К.Е. и Д.М.Е. са обвинени в това, че за времето от 04.02.2010 г. до 09.02.2010 г. в гр. М., в условията на продължавано престъпление и след предварителен сговор /вторият като непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си/, отнели от владението на различни собственици, движими вещи, както следва: 1/ от владението на К.С.Ц. - 1 бр. автоматична пералня „Перла-04" на стойност 80 лв. ; 2/ от владението на К. Г. П. -1 бр. комбинирана печка „Тропик"на стойност 50 лв., 3/ от владението на Б.А.Б. -1 бр. алуминиев “КЕГ” за бира на стойност 48.87 лв. ; 4/ от владението на А.И.Н. 1 бр. метална врата с размери 1.70/2.20 м. на стойност 38 лв., или всичко на обща стойност 216.87 лв. без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвоят – престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 5 НК вр. с чл. 194 ал. 1 НК вр. с чл. 26 ал. 1 НК /във вр. с чл. 63 ал. 1 т. З НК за непълнолетния Д.Е./.

Прокурорът поддържа обвинението и моли съда след като признае подсъдимите за виновни по повдигнатото им обвинение, да наложи на първия наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода, чието изпълнение да отложи за изпитателен срок от три години, а за непълнолетния подсъдим – наказание пробация.

            Подсъдимият М.К.Е. се признава за виновен и съжалява за стореното. При условията на чл. 371 т. 2 НПК признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дава съгласие да не се събират доказателства по тези факти.

            Подсъдимият Д.Е. се признава за виновен и заявява, че е извършил кражбата от глупост. При условията на чл. 371 т. 2 НПК признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дава съгласие да не се събират доказателства по тези факти.

Служебният защитник и на двамата подсъдими, назначен в съдебно заседание - адв. Н.Ц. моли съда да се съобрази с вида на съдебното следствие и да наложи наказание лишаване от свобода под минимума предвиден в закона за подсъдимия М.Е., а за непълнолетния Д.Е. наказание пробация, алтернативно иска и приложение на чл. 78а НК.

Производството е по чл. 370 и сл. от НПК – проведе се съкратено съдебно следствие, предшествано от предварително изслушване на страните.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. На основание чл. 373 ал. 1 НПК във вр. с чл. 283 НПК, съдът прие събраните в досъдебното производство, приобщи ги към делото и ги огласи.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

Двамата подсъдими Д. и М. Е. са първи братовчеди. И двамата са без завършено каквото и да било образование и не работят. Видно от справки за съдимост рег. №1518/16.09.2010 г. на БС при РС-Варна и рег. №1430/08.09.2010 г. на БС при РС-М. и двамата към настоящия момент са неосъждани.

Видно от изготвените справки-характеристики и двамата растат в нездрава семейна и другарска среда, а родителите на непълнолетния Д. не полагат грижи за него. Д. се се движи с криминално проявени лица, с които извършва в съучастие кражби на различни вещи, а спрямо лицето са налагани възпитателни мерки по ЗБППМН, но без разултат. Подсъдимият М.Е. видно от събраните данни за личността му е склонен към саморазправа и срещу него има заведени няколко заявителски материали, включително и за грабеж, придружен с нанасяне на телесно повреда.

Свидетелят Б.Б. xxx и е собственик на дървен павилион в центъра на града, който през зимата на 2009/2010 г. не се използвал.

В началото на месец февруари 2010 г. той решил да почисти павилиона и тогава не установил липси от него.

В началото на м. февруари 2010 г. двамата подсъдими случайно минали покрай павилиона и решили, че може в него да има нещо ценно. След като проникнали в помещението, те изнесли оттам алуминиев „КЕГ" за бира. Те предали вещта в пункт за изкупуване на отпадъчно желязо, собственост на „К-груп" с управител свидетелят Б. К. Когато предавали вещта, те обяснили на К., че тя им е дадена вместо вместо възнаграждение за положен от тях труд. От пункта им заплати сумата от 10 лв., която те си поделили.

Свидетелят К.С.Ц. имал работеща пералня марка „Перла 04", свидетелят държал пред входната врата на апартамента на ул. "И. А." № 10, бл. З. Около обяд на 04.02.2010 г. Ц. xxx, където бил кметски наместник, като при тръгването пералнята била на място. На неустановена дата, най-вероятно към 04/05.02.2010 г., подсъдимите натоварили и пералнята на металната количка и я предали на пункта за изкупуване на отпадъчно желязо на „К-груп". На 09.02.2010 г. Ц. установил липсата й.

Свидетелката А.И.Н. xxx (бившият завод „Електроакустика"), като на неустановена дата в началото на м. февруари 2010 г. подсъдимите проникнали в имота и изнесли оттам метална врата с размери 170/220 см., изработена с рамка и ламарина. Те предали вратата отново на Пункта за изкупуване на отпадъчно желязо на „К-груп", като свидетелят К. заплатил на двамата общо сумата от 25.42 лева за пералнята и металната врата.

Свидетелят К. П. живее в гр. М., в жилищна сграда, находяща се на ул. "Извора" № 5. той имал бяла емайлирана комбинирана печка на нафта и ел. ток марка „Тропик". В началото на м. февруари 2010 г. П. изнесъл печката от апартамента си, като я оставил във входа пред жилището си. Около 20.00 часа на 04.05.2010 г. се прибрал в жилището си, като печката се намирала на същото място. През нощта на 04/05.02.2010 г. подсъдимите натоварили незабелязани от никой печката на метална количка, собственост на свидетелката К. П.. На път към пункта за изкупуване на отпадъчно желязо подсъдимите били спрени от органите на РУ „Полиция"-М.. Печката и металната количка били предадени от подсъдимия Д.Е. с Протокол за доброволно предаване. Впоследствие печката била върната на собственика й срещу разписка, както и металната количка.

Видно от заключението на извършената съдебно- оценителна експертиза, стойността на движимите вещи, предмет на противозаконно отнемане: бяла емайлирана комбинирана печка на нафта и ел. ток “Тропик”, автоматична пералня марка „Перла-04", КЕГ за бира, метална врата с размери 170/220 см., изработена с рамка от „Г" образен профил и ламарина е в размер на 216.87 лв. Стойността на възстановената вещ- бяла емайлирана комбинирана печка на нафта и ел. ток марка „Тропик" е 50 лв. Нанесената щета съдържа в себе си 0.90 пъти минималната работна заплата.

При условията на чл. 372 ал. 4 НПК, съдът приема за установени обстоятелствата изложени в обвинителния акт, като взе предвид и направените в с. з. самопризнания от двамата подсъдими, които се подкрепят от доказателствата, събрани на досъдебното производство.

От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл и от двамата подсъдими. Те са съзнавали общественоопасния му характер, предвиждали са общественоопасните му последици и са желаели тяхното настъпването. Налице е и допълнителния елемент от субективна страна на деянието - присвоителното намерение, обективирано чрез отчуждаване на отнетите вещи.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че обвинението е доказано по несъмнен и категоричен начин. С деянието си подсъдимият М.Е. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 5 НК вр. с чл. 194 ал. 1 НК вр. с чл. 26 ал. 1 НК затова, че за времето от 04.02.2010 г. до 09.02.2010 г. в гр. М., в условията на продължавано престъпление и след предварителен сговор с Д.М.Е. отнел от владението на различни собственици, движими вещи, както следва: 1/ от владението на К.С.Ц. - 1 бр. автоматична пералня „Перла-04" на стойност 80 лв. ; 2/ от владението на К. Г. П. -1 бр. комбинирана печка „Тропик"на стойност 50 лв., 3/ от владението на Б.А.Б. -1 бр. алуминиев “КЕГ” за бира на стойност 48.87 лв. ; 4/ от владението на А.И.Н. 1 бр. метална врата с размери 1.70/2.20 м. на стойност 38 лв., или всичко на обща стойност 216.87 лв. без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвои.

Съдът призна подсъдимия М.Е. за виновен и при условията на чл. 195 ал. 1 т. 5 НК вр. с чл. 194 ал. 1 НК вр. с чл. 26 ал. 1 НК вр. с чл. 58а ал. 1 НК с чл. 55 ал. 1 т. 1 НК вр. чл. 2 ал. 2 НК му опреди наказание в размер на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66 ал. 1 НК съдът отложи изпълнението на това наказание за ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящата присъда.

Обвинението е доказано по несъмнен и категоричен начин и по отношение на непълнолетния Д.Е., тъй като с деянието си той е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 195 ал. 1 т. 5 НК вр. с чл. 194 ал. 1 НК вр. с чл. 26 ал. 1 НК вр. с чл. 63 ал. 1 т. З НК затова, че за времето от 04.02.2010 г. до 09 02.2010 г. в гр. М. в условията на продължавано престъпление и след предварителен сговор с М.К.Е., като непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на деянието и могъл да ръководи постъпките си, отнел от владението на различни собственици, движими вещи, както следва: 1/ от владението на К.С.Ц. - 1 бр. автоматична пералня „Перла-04" на стойност 80 лв. ; 2/ от владението на К. Г. П. -1 бр. комбинирана печка „Тропик"на стойност 50 лв., 3/ от владението на Б.А.Б. -1 бр. алуминиев “КЕГ” за бира на стойност 48.87 лв. ; 4/ от владението на А.И.Н. 1 бр. метална врата с размери 1.70/2.20 м. на стойност 38 лв., или всичко на обща стойност 216.87 лв. без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвои. Съдът го призна за виновен и му наложи на основание чл. 195 ал. 1 т. 5 НК вр. с чл. 194 ал. 1 НК вр. с чл. 26 ал. 1 НК вр. с чл. 63 ал. 1 т. З НК, вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. ”б” НК вр. с чл. 2 ал. 2 НК наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на присъдата по Общинския радиовъзел в гр. М..

При определяне вида и размера на наложеното наказание, съдът съобрази целите на чл. 36 НК, всички обстоятелства от правно значение за индивидуализацията на наказанията, като ги определи при условията на чл. 58а ал. 1 НК, съобразявайки нормата на чл. 2 ал. 2 НК – прилагане на по-блатгоприятния закон за подсъдимите, а именно налагане на наказание под предвидения в закона за съответното деяние минимум - за подсъдимия М.Е. и съответното редуциране - за непълнолетния подсъдимим Д.Е..

С така наложените по вид и размер наказания, съдът намира, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанията да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на двамата подсъдими и останалите граждани.

При този изход на делото, съдът следва да осъди законните представители на подсъдимия Д.Е. - Д. Д. М. и М. Е. И., както и подсъдимия М.Е. солидарно да заплатят по сметка на ВСС-София сумата от 45 лв. – разноски за вещо лице, както и 5 лв. - държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

При така изложените мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: