МОТИВИ по НОХД № 30 040/10 г. по описа на РС – МОНТАНА

 

         Подсъдимият К.Е.Д. е обвинен в това, че на 02.08.2009 година в местността „Расника" в землището на гр. Монтана без надлежно разрешително в нарушение на разпоредбата на чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ ЗКНВП/ - „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от Приложение № 1" държал наркотично вещество – 0. 839 гр. коноп /канабис/ със съдържание на тетрахидроканабинол 0.9 % на стойност 5.03 лева, като същото е високорисково наркотично вещество - съгласно приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от ЗКВНП - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" от същия закон: чл. З, ал. 2 „Наименованията на наркотичните вещества се съдържат в Приложение № 1, 2 и 3" - престъпление по чл. 354а, ал. З, т. 1 от НК.

         Подсъдимият К.Е.Д. е обвинен и в това, че на 02.08.2009 година в местността „Расника" в землището на гр. Монтана, като извършител, в съучастие с И.П.Д. xxx без надлежно разрешително в нарушение на разпоредбата на чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ ЗКНВП/ -„Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от Приложение № 1" отглеждал растения от рода на конопа/канабис/ - 416. 276 гр. коноп /канабис/ със съдържание на тетрахидроканабинол 1.7 % на стойност 2497.66 лева, като същото е високорисково наркотично вещество- съгласно приложение № 1 към чл. З, ал. 2 от ЗКВНП -„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" от същия закон: чл. 3, ал. 2 „Наименованията на наркотичните вещества се съдържат в Приложение № 1, 2 и 3” – престъпление по чл. 354в, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

Прокурорът поддържа обвиненията спрямо подс. Д. молейки съда да наложи конкретни по вид и размер наказания.

Подс. Д. дава обяснения във връзка с обвиненията, не се признава за виновен, но разказва подробно за случилото се.

Защитника на подс. Д. излага доводи за оправдаване по обвинението по чл. 354а, ал. 3, т. 1 НК и за определяне на конкретно по вид наказание спрямо деянието по чл. 354в НК.

Доказателствата по делото са писмени и гласни, бяха приобщени при условията на чл. 282, ал. 3 от НПК и експертни заключения.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства в тяхната взаимна връзка и единство и като взе предвид доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

Подс. К.Е.Д. и св. А.К.Н. са приятели от детинство, живеейки на съседни улици. През лятото на 2008 г. майката на св. Н. отишла при св. Емил Д., с молба синът му подс. К.Д. да контактува със св. Н., за да може последния да се отдалечи от наркотиците, които употребява. Св. Емил Д. се съгласил и така подсъдимия започнал често да се среща със св. Н.. Последния бил в САЩ и тъкмо се бил завърнал в страната. Св. Н. имал приятелка – св. И.П.Д. / по отношение на същата производството по делото е приключило с влязла в сила присъда по реда на Глава 29 НПК и същата бе разпитана като свидетелка съгласно чл. 118, ал. 1, т. 1 от НПК/. Св. Н. ползвал л. а. на подс. Д., който е марка “Л. В.” с ДК № М. 9. 0. А., като след това се обадил по телефона на подсъдимия, за да му каже, че е оставил “нещо” свое в кутийка за клечки за зъби, което не следва подс. Д. да го пипа, с уговорката като се върне от гр. София, че ще си го вземе. Кутийката била поставена между седалките на л. а.. На подс. Д. му станало любопитно, заради което намерил кутийката и я отворил, виждайки че е суха тревна маса, но отново я затворил и я оставил там където преди това я бил оставил св. Н..

Един ден през лятото на 2009 г. подс. Д., св. И.Д., св. А.Н. и св. И.Р. xxx, като в един момент св. Н. дръпнал настрани подс. Д. и го попитал дали иска да му свърши една услуга, защото заминавал на гр. София. Подс. Д. попитал за какво става въпрос, в отговор на което св. А.Н. казал, че е засадил “малко растения” за себе си - за собствена употреба. Св. Н. попитал подс. Д. дали желае да превозва с лекия си автомобил св. И.П., докато той си дойде, заедно да се грижат за растенията – да ги поливат. Подс. Д. първоначално отказал, но св. Н. започнал да го уговаря казвайки му, че и той е вършил услуги на подс. Д. без да му отказва някога, били се познавали от деца, питал подс. Д. дали е забравил какво е правил за него. При тези думи подс. Д. се съгласил, а св. Н. казал, че като се върне от гр. София, всичко щяло да приключи, казвайки на подс. Д. да забрави какво е му казал, какво е правил и къде се намират растенията. Св. А.Н. казал на св. И.Р.– „Щеш ли да останеш тук, ние след малко ще се върнем?” – но св. И.Р. не искал да остане сам, при което всички се качили в колата и потеглили към “градинката”. Т. нар. “градинка” със засадени наркотични вещества / канабис/ се намирала в местността “Расника” в землището на гр. Монтана. “Градинката” била оградена от двете страни с гора, прибрана навътре и в нея имало засадени растения от рода на конопа. Св. Н. слязъл от л. а. казвайки на подс. Д. да дойде с него, а св. Р. останал в колата. Св. Н. отивайки на мястото започнал да обяснява какви грижи трябва да полага подс. Д. със св. И.Д., а именно, че през вечер или две трябвало да се поливат растенията. Св. А.Н. казал на подс. Д., че трябва със св. Д. да наливат вода от чешма на площад „Славейков” или от тази срещу бензиностанция “Петрол”, след което подс. Д. да закара с лекия си автомобил св. Д. до “градинката”, която от своя страна да я полива. Св. Н. казал на подс. Д., че “градинката” е засадена от него и св. Р.. На мястото подсъдимия ходил общо три пъти – първия път за да му покаже мястото св. Н., втория път за да закара св. Д. и полеят растенията и трети път – когато органите на реда ги заловили на място. Първият път докато св. И.Д. поливала подс. Д. стоял в колата, но втория път като отишли да поливат, св. Д. понечила да вземе една туба от 10 литра пълна с вода, но паднала, при което подс. Д. й помогнал. Бащата на св. А.Н. работил в строителна фирма в гр. София, а св. А.Н. отишъл за да му помага, след това трябвало да се прибере. Уговорката била подс. Д. да извърши услугата на св. Н. в рамките на една – две седмици. Подс. Д. закарал св. Д. веднъж до мястото с растенията, трябвало да я закара и втори път, но валяло много дъжд и св. А.Н. казал по телефона на св. Д., че няма смисъл да ходят с подс. Д. да поливат. Когато подсъдимия и св. Д. отишли втория път на място били заловени от органите на МВР.

Междувременно св. И.Ф. и св. В.М.. xxx получили сигнал за засадените растения, които наподобявали канабис в местността “Расника” и започнали наблюдение. Двамата отишли на място и установили, че става въпрос за растения от рода на конопа, около 30 - 40 см. високи, решавайки да предприемат наблюдение на мястото, докато растенията придобият големината и счетени за наркотични вещества. Около месец, два ходили и се уверили, че се полагат грижи за тези растения, имало туби с вода, но периодично тези туби изчезвали. От време навреме двамата свидетели виждали на мястото чинийки с отрова за мишки, като след време храстите израснали до метър и половина. Тогава св. Ф. и св. М.. предприели действия по наблюдение вечерно време. Имало период на засушаване, но било установявано, че растенията се поливат вечер. Двамата свидетели направихме скрит пост на около 20 метра от мястото в храстите и на 02.08.2009 г. след 23.00 часа пристигнала колата управлявана от подс. Д.. Св. Ф. и св. М.. изчакали, виждайки как се отваря задния капак на л. а. и чувайки шум от течаща вода, при което предприели действия по задържане на лицата, които при установяване на самоличността им било установено, че са подс. Д. и св. Д.. Св. Ф. и св. М.. видели, че подс. К.Д. носил една туба с вода, а св. Д. чистела листата на растенията, което е изискване да се чистят долните листя, за да могат да се развиват съцветията. Започнали действия по изземване и претърсване с участието на поемни лица – св. Н.И. и св. Б.Б., като на мястото бил и св. Б.Н. xxx. Подс. Д. бил попитан от св. Ф. дали на друго място има забранени за притежаване вещества и тогава подсъдимия казал, че в колата има кутийка оставена от неговия приятел св. Н. на тайно място. Подсъдимият с труд успял да извади кутийката и я предал на полицейските органи. Св. Ф. отворил кутийката и установил, че в нея има суха тревна маса, която при полевия тест дала индикация за наличие на тетрахидроканабинол. При разговора със св. Ф. подсъдимия разказал добросъвестно кой е засадил храстите и защо той и св. Д. са на мястото.

На място бил извършен оглед на местопроизшествието и съставен протокол от 02.08.2009 г., като било извършено и претърсване, последвало от изземване на 11 стръка /зелена маса/ канабис от мястото, където били посадени в местността “Расника”, както и предадената от подс. Д. суха тревна маса в кутийка извадена от лекия автомобил марка Л. с ДК № М. 9. 0. А.. При извършения полевия тест и на иззетите 11 бр. зелени растения, същите реагирали на канабис.

За случая било образувано ДП в рамките на което били назначени физикохимична експертиза и съдебно оценъчна експертиза. От назначената и изготвена от експерт от БНТЛ при ОД МВР Враца физикохимична експертиза се установява, че съдържанието на изпратените за изследване 2 бр. пликчета с тревна маса представлява коноп /канабис/ - обект № 1 - 0.839 грама тревна маса, в пластмасова кутийка и обект № 2 – 416. 276 грама тревна маса. Установено е, че съдържимото в обект № 1 представлява канабис със съдържание на тетрахидроканабинол 0.9 %, а в обект № 2 е канабис със съдържание на тетрахидроканабинол 1.7 %.

От изготвената съдебно - оценъчна експертиза се установява, че стойността на измереното количество канабис в обект № 1 със съдържание на тетрахидроканабинол 0.9 % възлиза на 5.03 лева, а в обект № 2 /със съдържание на татрахидроканабинол 1, 7% възлиза по цени за пласмент на улицата на 2497.66 лева, като общата стойност на двете количества е 2502.69 лева.

За да изложи горната фактическа обстановка съдът обсъди поотделно и в тяхната съвкупност всички гласни и писмени доказателства приобщени при условията на чл. 283 НПК. Съдът обсъди показанията на св. В.М.., св. И.Ф., св. Б.Н., св. Б.Б., св. Н.И., св. И.Р., св. И.Д., св. А.Н., св. Емил Каменов Д.. При условията на чл. 282, ал. 3 НПК бяха приети и заключенията по назначените и извършени физикохимическа и съдебно оценъчна експертизи, като обективно и компетентно изготвени. Страните не оспорват заключенията на вещите лица, като същите са съобразени с изискванията на НПК и са пълно и всеобхватно извършени. Съдът за да изложи горната фактическа обстановка взе предвид и кредитира обясненията на подс. К.Д., не давайки вяра на показанията на св. А.Н., който при условията на чл. 121, ал. 1 от НПК не бе длъжен да дава показания по въпроси, отговорите на които биха го уличили в извършване на престъпления по чл. 354в, ал. 1, пр. 1 и чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК. И в рамките на проведените очни ставки с участието на св. Н., очевидно този свидетел се е възползвал от правото си по чл. 121, ал. 1 от НПК, прикривайки истината за случилото се и прехвърляйки цялата вина на св. Д. и подс. Д.. Полицейските служители – св. Ф., св. М.. и св. Н. заедно с поемните лица – св. И. и св. Б. са свидетели на случилото се при задържане и изземване на растенията, но не и на всички онези факти и обстоятелства, които преди това са станали във времето и за които достоверни данни се съдържат в обясненията на подс. Д., показанията на св. Р. и отчасти в показанията на св. Д.. Обяснимо е и поведението на последната – заради изпитваните чувства към приятеля си – св. Н. знаейки, че поливането / отглеждането/ на засадения канабис не е позволено от закона действие, се е съгласила да помогне на св. Н. xxx. По същите причини и затова, че са приятели, съгласие за участие в отглеждането на наркотичните вещества е дал и подс. Д.. Правдоподобно звучи версията на подс. Д. и относно намерената кутийка със суха тревна маса в лекия му автомобил, която преди претърсването сам подсъдимия я е предоставил на органите на реда – в тази насока са не само обясненията на подсъдимия, но и показанията на св. Ф. и св. М... Последния потвърди обясненията на подс. Д. и в частта им, където последния твърди, че не употребява наркотици и не разпространява такива, казвайки, че нито преди случая, нито след това подсъдимия е бил известен по оперативен път за лице от гр. Монтана, което употребява и/или разпространява наркотици. В противната насока са данните по делото относно св. Н. – известен на полицейските служители като употребяващ наркотици и залавян вече с такива. Горния разбор на доказателствата даде основание на съда да оправдае подс. Д. по обвинението за извършено престъпление по смисъла на чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК и да признае Д. за виновен за по – леко наказуемото престъпление по смисъла на чл. 354в, ал. 5 вр. с ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. Извършвайки горното съдът напрактика възприема доводите на защитата в частта им касаещи деянието по чл. 354а НК и не прие изложеното от обвинението в тази част. За да е виновно извършено деянието по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК следва да е доказано, че у подс. Д. е бил налице умисъл за държане по смисъла на този състав. Доказателствата по делото не доказват наличието на такъв и затова съдът при условията на чл. 304 НПК намери, че подс. Д. не е извършил деянието по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК виновно.

 Съдът намери, че са налице всички условия на чл. 93, т. 9 от НК и че деянието на подс. Д. по чл. 354в НК е маловажно. С оглед конкретиката на случая, изложена по – горе, деянието на подс. Д. по чл. 354в НК се явява с по – ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случай на престъпление от същия вид. Дали едно деяние е маловажно или не, не следва да се изхожда единствено и само от стойността на предмета на престъплението, който в случая очевидно е над МРЗ, но и от всички останали смекчаващи отговорността обстоятелства, които в случая са – проявена наивност от страна на подс. Д. и желание за приятелска помощ спрямо помолилия го за нея св. Н., липсата на данни за други провинения на подсъдимия в т. ч. за деяния по Глава 11, раздел ІІІ, добросъвестно поведение както в хода на досъдебното производство, така и в хода на съдебното такова, липса на намерение у подсъдимия да продължава участието си в подобни деяния или да извършва такива. Всички тези обстоятелства съдът ги намери като такива по смисъла на чл. 93, т. 9 от НК и чл. 354в, ал. 5 вр. с ал. 1 от НК. При условията на чл. 21, ал. 1 от НК съдът намира, че характерът и степента на участие в извършване на престъплението от страна на подсъдимия са с най – нисък интензитет, респ. с най – ниска степен на участтие. Имайки предвид горното, съдът призна подсъдимия К.Е.Д. за невинен и го оправда по обвинението за по – тежкото наказуемо престъпление по смисъла на чл. 354в, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и в частта му където е посочена за нарушена разпоредбата на чл. 30 от ЗКНВП. Последната като смисъл няма общо със съставомерността на деянието по чл. 354в НК защото касае това по чл. 354а НК. В тази част на обвинението без да е налице съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението, съдът приложи правилната материално правна норма на чл. 27, ал. 1 от ЗКНВП / в редакцията преди изм. с ДВ, б. 22/2010 г. / имайки предвид елементите от състава на чл. 354в, ал. 1 и чл. 2, ал. 1 от НК. Деянието по чл. 354в, ал. 5 вр. с ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК е доказано по несъмнен начин и е извършено както от обективна, така и от субективна страна – макар и при многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства е налице “отглеждане” по смисъла на чл. 354в НК.

На основание изложените мотиви, съдът намери, че:

Подсъдимия К.Е.Д. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на 354в, ал. 5 вр. с ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК:

         - на 02.08.2009 г. в местността “Расника” в землището на гр. Монтана при условията на маловажен случай в съучастие като извършител с И.П.Д. xxx отглеждал растения от рода на конопа / канабис/ с общо тегло 416.276 грама с концентрация на активно действащия компонент тетрахидроканабинол 1.7 процента на обща стойност 2 497.66 лева в нарушение на разпоредбата на чл. 27, ал. 1 от ЗКНВП / в редакция преди изм. с ДВ, бр. 22/2010 г. / – “забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст и растенията от рода на конопа / канабис/ със съдържание на тетрахидроканабинол над 0.2 тегловни процента, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета”, което е високорисково наркотично вещество, посочено в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП като вид растение и вещество с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.

От субективна страна е налице евентуален умисъл – подс. Д. е съзнавал обществено опасния характер на деянието по чл. 354в НК, предвиждал е настъпването на обществено опасните му последици и е допускал настъпването им.

         На основание чл. 304 НПК и въз основана на изложеното по горе, съдът:

Призна подсъдимия К.Е.Д. за невинен в това на 02.08.2009 г. в местността “Расника” в землището на гр. Монтана, без надлежно разрешително в нарушение на изискването на чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП/ - “забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от Приложение №1” да е държал наркотично вещество – коноп / канабис / с общо нето тегло 0.839 грама със съдържание на активно наркотично действащ компонент на тетрахидроканабинол в количество 0.9 процента на стойност 5.03 лева, като същото е висикорисково наркотично вещество съгласно Приложение №1 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП – “растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, като го оправда по обвинението за извършено престъпление по смисъла на чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК.

         Имайки предвид изложената фактическа обстановка и при това тълкуване на закона, съдът призна за ВИНОВЕН подсъдимия К.Е.Д. за извършеното деяние по чл. 354в, ал. 5 вр. с ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 вр. с ал. 1, като намери, че са налице предпоставките на чл. 78а, ал. 1, б. ”а” – б. ”в” вр. с чл. 2, ал. 2 от НК – следва да бъде ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му се наложи АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 500 / петстотин / лева.

В особената част на НК са предвидени наказания за престъплението по чл. 354в, ал. 5 вр. с ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК – лишаване от свобода до една година и глоба до 1000 / хиляда / лева, подс. Д. е неосъждан / спрямо осъждането му НОХД №48/04 г. е реабилитиран по право/, по отношение на същия не е прилагано освобождаване от наказателна отговорност, а имуществени вреди от престъплението не са причинени, за да се налага възстановяване или обезпечаването им – престъплението по чл. 354в от НК е формално и не предвижда настъпване на вредоносен резултат.

При определяне размера на глобата като административно наказание при условията на чл. 27, ал. 2 ЗАНН съдът взе предвид, че подсъдимия е извършил подобно престъпление за първи път, съобразени бяха и семейното и имотно му състояние – не работи, а също и личността му. Предвид посоченото съдът наложи размер на глоба предвиден в чл. 78а, ал. 1 НК при минималния размер, имайки предвид чл. 2, ал. 2 НК и редакцията на чл. 78а НК преди изм. с ДВ, бр. 26/10 г. в сила от 10.04.2010 г.. Съдът не определи по – голям размер глоба, считайки, че и наложения е съобразен с тежестта на извършеното деяние от подс. Д. и другите обстоятелства по чл. 27, ал. 2 от ЗАНН. Имайки предвид данните по делото, съдът намира, че това е справедливото и съответно като размер административно наказание.

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК предмета на престъплението по чл. 354а, ал. 3, т. 1 НК – 0.839 грама - високорисково наркотично вещество – коноп / канабис/, предаден на Агенция “Митници” с приемателно – предавателен протокол № 16080/ 26.11.2009 г., следва да се отнеме в полза на държавата. Приложението на чл. 304 НПК спрямо подс. Д. не пречи на съда да отнеме в полза на държавата така посочения предмет, защото подс. Д. бе оправдан заради неустановено виновно извършено деяние, респ. заради недоказано авторство, а не заради липса на извършено въобще престъпление.

На основание чл. 53, ал. 2, б. ”а” от НК и чл. 27, ал. 3 от ЗКНВП предмета на престъплението по чл. 354в, ал. 5 вр. с ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК – коноп / канабис/ с общо нето тегло 416.276 грама, предаден на Агенция “Митници” с приемателно – предавателен протокол № 16 080/26.11.2009 г., също следва да се отнеме в полза на държавата.

На основание чл. 92, ал. 1 и следващи от ЗКНВП след влизане в сила на настоящата присъда, общото нето тегло от 417.115 грама суха маса коноп / канабис/ предаден на Агенция “Митници” с приемателно – предавателен протокол № 16 080/26.11.2009 г., следва да се УНИЩОЖИ от Агенция “Митници”.

На основание чл. 96, ал. 2 от ЗКНВП следва да се изпратят на Агенция "Митници" освен препис от влязлата в сила присъда и заверено ксерокопие от приложения на л. 33 от ДП приемателно - предавателен протокол № 16080/26.11.2009 г., за да се предприемат действия по унищожаването на предмета на престъплението.

Предвид горното и при условията на чл. 189, ал. 3 НПК, съдът:

 ОСЪЖДА подсъдимия К.Е.Д. да заплати по сметка на ВСС - сумите 85.50 / осемдесет и пет лева и 0.50 ст. / лева деловодни разноски – изплатени възнаграждения на вещи лица и на поемни лица, в това число и направени разходи за извършване на експертиза и 5 / пет / лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

Предвид горните мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: