. . 20.09.2010 .

 

. ., -. . 20.09.2010 . :

 

 

: . .

 

.. . ., 30270 2010 ., ..

9.30 .

 

-. ., , . ..

... . . . -. .

.

. . . -. . -. .

:

 

.

, :

... xxx xxx, , , , , , , xxxxxxxxxx.

. 274 . 1 , .

.

. . . -. . -. , .

. 274 . 2 .

. . . . . -. .

. . . . -. . -. ., . .

-. , , .. .

... -. . . . . , .

. 382, . 6 . . 382 . 5 , :

. . . . . . -. . -. . -. ... :

 

 

..., xxx xxx, , , , , , , xxxxxxxxxx, , 08.05.2010. ., . . ., . ., . . ., ., XXXX , 1, 2 1, 47 , 7410, . 0087 . -. . 343, . 1 .

. 343, . 1 . . 55 . 1 . 2 . . . 42 . 2 . 1 . 2 :

-. , , .

-. ;

 

 

 

:

 

 

 

: :

/. ./ /. . .-../

 

 

:

/. . ./

 

 

,

 

:

, ..., xxx xxx, , , , , , , xxxxxxxxxx, , 08.05.2010. ., . . ., . ., . . ., ., XXXX , 1, 2 1, 47 , 7410, . 0087 . -. . 343, . 1 .

. 343, . 1 . . 55 . 1 . 2 . . . 42 . 2 . 1 . 2 :

-. , , .

-. ;

.

, ,

 

:

 

....

7-. .

 

:

 

30270/2010 . -. ..

.

10.00 .

 

 

 

:

: