. ., 15.09.2010 .

 

- ., III , 15.09.2010 . :

: . .

.. . . 30209 2010 . -.,

 

:

 

..., xxx xxx, xxx, , , , , , , xxxxxxxxxx, , . 2009 . . 2010 . . ., / . . 155/2009 . -., 02.10.2009 . /, . . . 5 . . . 12 , 7 // , 30 ., 420 ., , . 183 . 3 .

15- -..

 

: