П Р И С Ъ Д А

 

 

 Гр. Монтана, 29.09.2010г.

 

 

 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

 

 

Районен съд-Монтана, шести наказателен състав в открито съдебно заседание на двадесет и девети септември на две хиляди и десета година, в състав:

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ ХРИСТОВА

 

 

 1.Д.Д.

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 2.В. ЯЧОВА

 

 

 

 

при секретаря Н.А., в присъствието на прокурора П. П., разгледа докладваното от съдия З. ХРИСТОВА НОХД № 204 по описа за 2010г. и след тайно съвещание съдът

 

 

 

 П Р И С Ъ Д И:

 

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.В.П., роден на xxxгxxx, живущ xxx, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не работи, понастоящем в Затвора-гр. Враца, осъждан, с ЕГН xxxxxxxxxx за ВИНОВЕН в това, за периода от 1.01.2010г. до 16.01.2010г. в с. Стубел, обл. Монтана, при условията на опасен рецидив и чрез използване на МПС-лек автомобил Опел, модел Вектра с неустановен ДК № и чрез използване на техническо средство/подбран или подправен/ключ, след предварителен сговор с Н.Ю.В. xxx отнел от владението на Г.Н.Х. xxx. движими вещи:300л. домашна ракия, 1 бр. ел. мотор, марка “Вида”, 2 бр. метални капаци от казани за ракия, 2 бр. медни тръби “лули” от казани за ракия, 2 бр. медни котли по 50л., 1 бр. меден котел от 30л. и 1 бр. медна пръскачка, на обща стойност 3 089 лв., без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1 и пр. 2 и т. 5, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 58а, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 2, ал. 2, във вр. с чл. 36 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на наложеното наказание “лишаване от свобода”.

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС наказанието “лишаване от свобода” да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 25, ал. 1, във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК групира наказанията по настоящата присъда и по НОХД № 93/10г. и по НОХД № 123/10г. и двете по описа на Районен съд-гр. Монтана, като определя едно общо, най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 25, ал. 2 от НК приспада изтърпяната част от наказанието по цитираните по-горе присъди.

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Ю.В., роден на xxxг. в сгр. Монтана, живущ xxx, българин, български гражданин, не женен, с основно образование, не работи, не осъждан, с ЕГН xxxxxxxxxx за ВИНОВЕН в това, че за периода от 1.01.2010г. до 16.01.2010г. в с. Стубел, обл. Монтана чрез изрползване на МПС-лек автомобил Опел, модел Вектра с неустановен ДК № и чрез използване на техническо средство/подбран или преправен /ключ, след предварителен сговор с П.В.П. xxx отнел от владението на Г.Н.Х. xxx. движими вещи:300л. домашна ракия, 1 бр. ел. мотор, марка “Вида”, 2 бр. медни капаци от казани за ракия, 2 бр. медни тръби “лули”от казани за ракия, 2 бр. медни котли по 50л., 1 бр. меден котел от 30л. И 1 бр. медна пръскачка, на обща стойност 3 089 лв. без съгласието на собственика с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1 и 2 и т. 5, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 58а, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 2, ал. 2, във вр. с чл. 36 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК спрямо подсъдимия Н.Ю.В. отлага изпълнението на така наложеното наказание, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

ОСЪЖДА П.В.П. и Н.Ю.В. с посочен по-горе адрес и ЕГН да заплатят на Г.Н.Х. xxx сумата от 3 012 лв. представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от деянието, ведно със законната лихва върху сумата, считано от16.01.2010г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ гражданския иск в останалата му част до предявения размер от 3 089лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА П.В.П. и Н.Ю.В. с посочен по-горе адрес и ЕГН да заплатят по сметка на ВСС разноски по делото в размер на 35 лв., държавна такса върху уважената част на гр. иск в размер на 120.48 лв. и 5.00 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира пред Окръжен съд-Монтана в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 1.

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 2.