П Р И С Ъ Д А

 Гр. Монтана 21.09.2010г.

 

 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

Районен съд-Монтана, шести наказателен състав в открито съдебно заседание на двадесет и първи септември на две хиляди и десета година, в състав:

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ ХРИСТОВА

 

 

 1. Т.Г.

 СЪДЕБНИ ЗАСЕЗДАТЕЛИ:

 2. В.Я.

 

 

При секретаря Н.А. и в присъствието на прокурор П. ЙОРДАНОВА, като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА НОХД № 203 по описа за 2010г. и след тайно съвещание, съдът

 

 

 

 П Р И С Ъ Д И:

 

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Г.З., роден на xxxгxxx, живущ xxx, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не работи, не осъждан, с ЕГН xxxxxxxxxx за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2009г., в с. Трифоново, обл. Монтана, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство-бус, марка „ xxxx  ”, с ДК № М 36 19 АМ, от владението на Н.С.М. xxx, без негово съгласие с намерение да го ползва, като вследствие на деянието е последвала повреда на превозното средство, с което е нанесъл имуществени щети на стойност 313.77 лв., поради което и на основание чл. 346, ал. 2, т. 1, пр. 1, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 58а, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 2, ал. 2, във вр. с чл. 36 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание спрямо подсъдимия А.Г.З., за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл. 25, ал. 1, във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК определя едно общо, най-тежко наказание по настоящата присъда и по присъда по НОХД № 487/2009г. по описа на Районен съд-гр. Монтана, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание, на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

ОСЪЖДА подсъдимия А.Г.З. с посочен по-горе адрес и ЕНГ да заплати по сметка на ВСС разноски по делото в размер на 50 лв. и 5 лв. държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд-Монтана в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 1.

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 2.