П Р И С Ъ Д А

Гр. МОНТАНА, 20.09.2010г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Монтана………………..……. наказателна колегия в публично заседание на 20 септември…………………………………………. през двехиляди и десета година…............................. …. …………………………в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНА НИКОЛОВА

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: И.Т.

 Б.К.

 

при секретаря Н.И.…………………..и в присъствието на прокурора Петър Петров………. като разгледа докладваното от съдията Николова……………………………..НОХД 30195 по описа за 2010г..... ……………………………..…..и след тайно съвещание съдът

 

П Р И С Ъ Д И:

 

 ПРИЗНАВА подсъдимия К.Ц.К. - роден на xxx xxx, живущ xxx, българин, български гражданин, неженен, работещ, със средно образование осъждан, с ЕГН xxxxxxxxxx за ВИНОВЕН в това, че за времето от 15.01.2010 година до 29.01.2010 година в село Вирове, обл. Монтана в условията на продължавано престъпление отнел от владението на различни собственици движими вещи, както следва: за времето от 15.01.2010 година до 24.01.2010 година в село Вирове, обл. Монтана отнел от владението на Ц. М. Т. от град Монтана, собственост на Ю.И. xxx движими вещи всички на обща стойност 306.50 лева; на 29.01.2010 година в село Вирове, обл. Монтана в условията на продължавано престъпление отнел от владението на М.Д.М. xxx марка “Крос” на стойност 80.00 лева, или всички вещи на обща стойност 386.50 лева без съгласието на собствениците с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194 ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 във вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изпълнението на което наказание на основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила и привеждането й в изпълнение.

 На основание чл. 25 ал. 1 във вр. с чл. 23 ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия К.Ц.К. със снета по- горе самоличност и ЕГН едно общо наказание по настоящата присада и по присъда по НОХД № 269/2010 година по описа на РС-Берковица, в сила от 20.08.2010 година до размера на най- тежкото от тях, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изпълнението на което наказание на основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила и привеждането й в изпълнение.

 ОСЪЖДА подсъдимия К.Ц.К. със снета по-горе самоличност и ЕГН да заплати по сметка на ВСС-София сумата от 55.00 лева разноски по водене на делото и 5.00 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист.

 ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-Монтана.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: