cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
Events | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

Events

Select event terms to filter by
Select event type to filter by
« Friday May 04, 2018 »
Fri
 

СПИСЪК НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ НА РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА

Публикуван съгласно чл.68д, ал.3 от ЗСВ

№ по ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

При условията на чл.70 от ЗСВ на 27.11.2015г. определените от общо събрание на съдиите в МОС съдебни заседатели положиха клетва в тържествена обстановка в Зала № 1 на РС Монтана, находяща се в Съдебна палата Монтана.

Председателят на РС Монтана съдия Красимир Семов след полагането на клетвата, разясни правата и задълженията на съдебните заседатели, чиито мандат е пет годишен, считано от 27.11.2015г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Районен съд - МОНТАНА

МОНТАНА, 26.03.2018 г.

 

ИЗП. Д. № 20171630410344

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО РЕДА НА ГПК

 

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е по ИД  № 20161630420051

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е по ИД  № 20181630420045 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е по ИД  № 20171630420154

 

ЗАПОВЕД
№195/04.05.2018г.

На основание чл.80, ал.1, т.9,  вр. с ал.2,вр. с чл. 64от ЗСВ,  

НАРЕЖДАМ:

1.ИЗМЕНЯМ и ДОПЪЛВАМВътрешните правила за публикуване на съдебните актове на Районен съд - Монтана, както следва:

Syndicate content
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6