cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
Events | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

Events

Select event terms to filter by
Select event type to filter by
« Tuesday April 17, 2018 »
Tue
 

СПИСЪК НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ НА РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА

Публикуван съгласно чл.68д, ал.3 от ЗСВ

№ по ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

При условията на чл.70 от ЗСВ на 27.11.2015г. определените от общо събрание на съдиите в МОС съдебни заседатели положиха клетва в тържествена обстановка в Зала № 1 на РС Монтана, находяща се в Съдебна палата Монтана.

Председателят на РС Монтана съдия Красимир Семов след полагането на клетвата, разясни правата и задълженията на съдебните заседатели, чиито мандат е пет годишен, считано от 27.11.2015г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Районен съд - МОНТАНА

МОНТАНА, 26.03.2018 г.

 

ИЗП. Д. № 20171630410344

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО РЕДА НА ГПК

 

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е по ИД  № 20161630420051

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е по ИД  № 20181630420045 г.

Start: 17.04.2018 10:00

РАЙОНЕН СЪД - гр.МОНТАНА организира „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" на 17.04.2018год. Инициативата е част от кампанията на Висшия съдебен съвет за провеждане на „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“ и има за цел да допринесе за повишаване на правната култура на младите хора, както и за повишаване на доверието на гражданите в съдебната система.

През този ден имаше свободен достъп до службите на съда - наказателно и гражданско деловодство, архив, бюро за съдимост и съдебно-изпълнителна служба, както и възможност да се  присъства на разглежданите дела в съдебни зали № 1 и № 2 в двете сгради на Районен съд - Монтана.

За поредна година инициативата бе осъществена  съвместно с ученици от Четвърто основно училище „Иван Вазов” гр. Монтана, които са членове на клуб „Млад възрожденец” на Проект „Твоят час” с ръководител Ваня Николова. Децата посетиха двете сгради на съда. Интерес за тях представляваха съдебните зали и другите  канцеларии – регистратура и деловодства.

Председателят на Районен съд – Монтана Красимир Семов запозна учениците с дейността на съда и с отговорната работа на съдиите и съдебните служители, след което отговори на всички поставени от децата въпроси.

Ръководителят на проекта Ваня Николова с гордост съобщи, че има ученици от предишна съвместна инициатива на Четвърто основно училище „Иван Вазов” и Районен съд - Монтана, които са участвали  в симулативен процес и вече са избрали изучаването на юридическите науки.

Децата нямаха търпение да дойдат през следващата година, за да участват на свой ред в такъв симулативен процес и започнаха да разпределят ролите помежду си.

Syndicate content
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6