cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
Events | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

Events

Select event terms to filter by
Select event type to filter by
« Friday December 08, 2017 »
Fri
 

При условията на чл.70 от ЗСВ на 27.11.2015г. определените от общо събрание на съдиите в МОС съдебни заседатели положиха клетва в тържествена обстановка в Зала № 1 на РС Монтана, находяща се в Съдебна палата Монтана.

Председателят на РС Монтана съдия Красимир Семов след полагането на клетвата, разясни правата и задълженията на съдебните заседатели, чиито мандат е пет годишен, считано от 27.11.2015г.

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е по ИД  № 20151630420146

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Районен съд - МОНТАНА

МОНТАНА, 02.11.2017 г.

 

ИЗП. Д. № 20171630410223

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО РЕДА НА ГПК

 

Start: 08.12.2017

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

 

О Б Я В Л Е Н И Е № 1-7/2016 г.

 

Syndicate content
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6