cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
Events | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

Events

Select event terms to filter by
Select event type to filter by
« Thursday October 12, 2017 »
Thu
 

При условията на чл.70 от ЗСВ на 27.11.2015г. определените от общо събрание на съдиите в МОС съдебни заседатели положиха клетва в тържествена обстановка в Зала № 1 на РС Монтана, находяща се в Съдебна палата Монтана.

Председателят на РС Монтана съдия Красимир Семов след полагането на клетвата, разясни правата и задълженията на съдебните заседатели, чиито мандат е пет годишен, считано от 27.11.2015г.

Start: 12.09.2017
End: 12.10.2017

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА
Районен съд МОНТАНА
МОНТАНА, 25.07.2017 г.

Start: 12.09.2017
End: 12.10.2017

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА
Районен съд МОНТАНА
МОНТАНА, 25.07.2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е № 1-134/2016 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Районен съд - МОНТАНА

МОНТАНА, 30.03.2017 г.

 

ИЗП. Д. № 20131630410187

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО РЕДА НА ГПК

 

Syndicate content
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6