cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
2013 - "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД-МОНТАНА | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

2013 - "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД-МОНТАНА

Submitted on [Tue, 01/08/2013 - 09:54]
Във връзка с реализиране на проект на ВСС: „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД-МОНТАНА, Ви каним на дата 04.03.2013 г., /през целия работен ден, от 08.30 часа до 17.00 часа/, да посетите сградите на съда, разположени на адреси - Съдебна палата на ул.”Васил Левски” №24, в гр.Монтана /наказателни съдии/ и Сграда на ул.”Граф Игнатиев” №4 /граждански съдии/.
През този ден, ще имате свободен достъп, както до службите на съда /деловодства – наказателно и гражданско/, архив, бюро съдимост, служба по вписвания и служба ДСИ, така и до съдебни зали №1 и №2 и в двете сгради .
Ще можете да присъствате по Ваше желание на провеждането на граждански и/или наказателен процес в присъствието на представители на Районна прокуратура-Монтана, адвокати, съдебни заседатели.
Ако имате интерес към тази инициатива, молим в срок до 10 февруари 2013 г. да ни предоставите Списък на желаещите журналисти /три имена и медия/, за да бъдат предоставени на ОЗ „Съдебна охрана”гр.Монтана.
В същия срок, ако имате въпроси свързани с работата на нашия съд – можете да ги изпратите на електронната ни поща:montana_sad@mail.bg, или да ни ги съобщите на тел.096/395 152 /съдия Петя Топалова – говорител на РС-Монтана/.
Надяваме се с провеждането на проект „Ден на отворените врати” в РАЙОНЕН СЪД-МОНТАНА да допринесем за повишаване на правната култура на всички ни, както и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.
Ще бъдем признателни, ако уважите инициативата ни.
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6